Διαγωνισμοί

21

Νοέ 19

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81981) με σφραγισμένες προσφορές και...
Read More

20

Νοέ 19

Συνοπτικός διαγωνισμός HLA τυποποίηση ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτων .

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ15 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 18.900,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :23.436,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση ...
Read More

18

Νοέ 19

Διακήρυξη Δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει μια χειρουργική λυχνία και τρία φορητά ακτινολογικά μηχανήματα

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-4 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 81.500 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-12-2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00:00....
Read More

15

Νοέ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια φίλτρων και διαλυμάτων αιμοδιήθησης–αιμοκάθαρσης με συνοδό εξοπλισμό του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια φίλτρων και διαλυμάτων αιμοδιήθησης–αιμοκάθαρσης με...
Read More

12

Νοέ 19

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-21 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 10.414,61€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

7

Νοέ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια “ψυγειοθαλάμων, καταψύκτη και σχαρών” του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια "ψυγειοθαλάμων, καταψύκτη και σχαρών" (39711100-0,...
Read More

15

Οκτ 19

Διενέργεια ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια τεσσάρων (4) βάσεων και οκτώ (8) φορείων ασθενών για ασθενοφόρα του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-23 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 36.000€ πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

10

Οκτ 19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΜ 6/2019)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...
Read More

2

Οκτ 19

Διενέργεια Δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-6 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 80345 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 200.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-10-2019 ημέρα...
Read More

1

Οκτ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτόματων συρόμενων θυρών για την μονάδα Τεχνητού νεφρού.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 22.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου ...
Read More
1 20 21 22 23 24 30