Ιατρική Υπηρεσία | Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Διευθυντής: Δρόσος Γεώργιος
Γραμματεία: Τυχάλα Βασιλική, 2313307086
email: iatryp.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Α’ Παθολογικός Τομέας

Β’ Παθολογικός Τομέας

  • Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Συντονιστής Διευθυντής: Χλωρός Αδαμάντιος
  • Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Συντονιστής Διευθυντής: Καθηγητής Κοντακιώτης Θεόδωρος
  • Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο, Υπεύθυνος:Καθηγητής Κοντακιώτης Θεόδωρος
  • Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ, Συντονιστής Διευθυντής: Καθηγητής Κιουμής Ιωάννης
  • Καρδιολογικό Τμήμα, Συντονιστής Διευθυντής: Ζαρίφης Ιωάννης

Χειρουργικός Τομέας

Ψυχιατρικός Τομέας

Εργαστηριακός Τομέας

Διατομεακά Τμήματα