Διαβουλεύσεις

2

Ιούν 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών για τις ανάγκες των δύο Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας κοινού ανοιχτού...
Read More

2

Ιούν 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Τεχνητού Νεφρού (CPV: 33181000-3) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

21

Μαΐ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...
Read More

21

Μαΐ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων της οφθαλμολογικής κλινικής. (CPV: 33122000-1).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων της οφθαλμολογικής κλινικής. (CPV: 33122000-1). Οι ενδιαφερόμενοι...
Read More

1

Απρ 21

Γ’ φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είκοσι αναπνευστήρων με πολλαπλούς τύπους αερισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Γ’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαείκοσι αναπνευστήρων...
Read More

26

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ και γραφικής ύλης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας κοινού ανοιχτού...
Read More

18

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο επεξεργαστή συνοδεία έξι (6) εύκαμπτων βιντεοβρογχοσκοπίων για το Βρογχοσκοπικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο...
Read More
1 2 3 15