Διαβουλεύσεις

13

Φεβ 24

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια βελονών ακτινολογικών διαδικασιών (CPV: 33141326-1) για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Γ. Παπανικολάου».

    Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών»...
Read More

29

Νοέ 23

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης με αριθμό 2023DIAB27473 για την προμήθεια αντιδραστηρίων προς κάλυψη των αναγκών της Αιματολογικής Κλινικής.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων της Αιματολογικής κλινικής...
Read More

27

Νοέ 23

Ανακοίνωση διαβούλευσης με αριθμό 2023DIAB27443 (Ορθή επανάληψη)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ορθοπαιδικού υλικού και μοσχευμάτων...
Read More

23

Νοέ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV: 39000000-2, Έπιπλα), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και του Ψ.Ν.Θ. (Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου)με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27445.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV: 39000000-2,...
Read More

26

Σεπ 23

Διαβούλευση με αριθμ. 2023DIAB27151 τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων.

Αριθμός διαβούλευσης 2023DIAB27151 Αφορά την προμήθεια αντιδραστηρίων του Ανοσολογικού και Βιοχημικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.
Read More

26

Ιούλ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.)» (CPV: 90520000-8, Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων...
Read More

13

Ιούλ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Νοσοκομειακές Κλίνες» (CPV: 33192120-9, Νοσοκομειακές Κλίνες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Νοσοκομειακές Κλίνες»...
Read More

22

Ιούν 23

Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23DIAB000026753.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ....
Read More

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κάδων για τα Επικίνδυνα Απόβλητα» (CPV: 34928480-6, δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κάδων για τα Επικίνδυνα...
Read More

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού» (CPV: 60000000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού» [CPV:...
Read More
1 2 3 18