Διαβουλεύσεις

24

Νοέ 22

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγγειακών Προθέσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου επικαιροποιημένου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας...
Read More

18

Οκτ 22

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγγειακών Προθέσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού άνω...
Read More

21

Ιούλ 22

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καθετήρων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού...
Read More

11

Ιαν 22

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παγίων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παγίων...
Read More

11

Νοέ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού άνω...
Read More

3

Σεπ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” α) Ακτινολογικού Εργαστηρίου β) Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών του έργου...
Read More

15

Ιούλ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (Η/Ζ και λοιπού εξοπλισμού) (CPV: 31122000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

2

Ιούν 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών για τις ανάγκες των δύο Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας κοινού ανοιχτού...
Read More

2

Ιούν 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Τεχνητού Νεφρού (CPV: 33181000-3) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

21

Μάι 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...
Read More
1 2 3 16