Διαγωνισμοί

30

Δεκ 22

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια Επιτραπέζιων Μηχανημάτων Φυγοκέντρισης (CPV 42931120-8).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια Επιτραπέζιων Μηχανημάτων Φυγοκέντρισης...
Read More

30

Δεκ 22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (CPV: 31681410-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (CPV:...
Read More

28

Δεκ 22

Διένεργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ48/2022 για την προμήθεια πάγιου χειρουργικού εξοπλισμού.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

22

Δεκ 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

No 026/2022(ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 172786) Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Θ Ε Σ Η  Υ Π Η Ρ...
Read More

21

Δεκ 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6),  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ...
Read More

20

Δεκ 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 023/2022 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αριθ. 35η/10-11-2022 (Θέμα...
Read More
1 2 3 25