Διαγωνισμοί

4

Μαρ 20

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα ευθείας σκάλας με πλατφόρμα ΑΜΕΑ στο κτίριο 3 του Νοσοκομείου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

18

Φεβ 20

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιπλων κλινικής και εξοπλισμού γραφείων.

Αριθμός Διακήρυξης: ΒΤ 14 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 12.000,00- € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :14.880,00- €) Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης...
Read More

13

Φεβ 20

Διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-6 (Επαναληπτικός) Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 85479 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 200.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-03-2020...
Read More

5

Φεβ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΛ002/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)...
Read More

31

Ιαν 20

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος υπερήχων και δύο συσκευών καταγραφής Ηolter του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) συστήματος υπερήχων και δύο (2)...
Read More

22

Ιαν 20

Αναδιαρρύθμιση χώρων για τη δημιουργία λουτρού στο χώρο του εφημερείου ιατρών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

8

Ιαν 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των...
Read More

5

Δεκ 19

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Α) Β’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β) ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)», ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ «Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82420) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης...
Read More

29

Νοέ 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – CPV 33162200-5 (ΑΜ 9/2019)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82489) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.934,88...
Read More

21

Νοέ 19

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81981) με σφραγισμένες προσφορές και...
Read More