Διαγωνισμοί

28

Δεκ 23

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» (CPV:33141126-9), διάρκειας 1 έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» (CPV:33141126-9),...
Read More

27

Δεκ 23

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών μοσχευμάτων (λαπαροσκοπικά...
Read More

22

Δεκ 23

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας Βιοϊατρικού εξοπλισμού.

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Βιοϊατρικού Εξοπλισμού με...
Read More

15

Δεκ 23

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» για δύο (2) έτη [CPV: 60000000-8, Υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από Μεταφορά Αποβλήτων)].

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού»,...
Read More