Διαγωνισμοί

27

Απρ 22

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εβδομήντα (70) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

14

Μαρ 22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια μιας φυγοκέντρου επεξεργασίας των προϊόντων αίματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 42931110-5).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια μιας φυγοκέντρου επεξεργασίας...
Read More

2

Φεβ 22

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 42/2021, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

Μετάθεση, λόγω της ανάγκης παροχής διευκρινήσεων, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. διακήρυξης 42/2021 διαγωνισμού με αντικείμενο την...
Read More

17

Ιαν 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ1/2022 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ : 151661 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 966.933,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :1.091.702,10- €) Τρόπος υποβολής...
Read More

10

Ιαν 22

Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων και του προαύλιου χώρου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», (90911200-8, Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά...
Read More

31

Δεκ 21

ΒΤ4/2021 ΛΗΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για τον διαγωνισμό με αριθμό ΒΤ4/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 145913) έγινε ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς το κείμενο...
Read More

20

Δεκ 21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ/06/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

17

Δεκ 21

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού ΒΤ3/2021

Λόγω συστημικού προβλήματος της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ , ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι ο διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αριθμό...
Read More

13

Δεκ 21

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών και Οργάνων Έγχυσης» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»-ΚΝ50/2021

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών και Οργάνων...
Read More