Διαγωνισμοί

5

Φεβ 21

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών “ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για διάστημα τριών (3) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών «Πλυσίματος –Σιδερώματος του ιματισμού» (CPV98310000-9),...
Read More

1

Φεβ 21

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των ασθενοφόρων έναντι του covid-19 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων...
Read More

17

Δεκ 20

Διαμόρφωση χώρου Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο κτίριο 3

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ . 24394 / 17-12-2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Το Γενικό...
Read More

8

Δεκ 20

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τον Εξοπλισμό Οργάνων Μέτρησης για τη Διενέργεια των Ποιοτικών Ελέγχων Ακτινολογικών Μηχανημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ009/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

3

Δεκ 20

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος ορθοπεδικής χρήσης και ενός κάθετου θαλάμου νηματικής ροής για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος ορθοπεδικής χρήσης...
Read More