Διαγωνισμοί

22

Δεκ 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

No 026/2022(ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 172786) Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Θ Ε Σ Η  Υ Π Η Ρ...
Read More

21

Δεκ 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6),  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ...
Read More

20

Δεκ 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 023/2022 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αριθ. 35η/10-11-2022 (Θέμα...
Read More

16

Δεκ 22

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Επιδέσμων» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33141110-4).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Επιδέσμων» του Γ.Ν.Θ....
Read More

9

Δεκ 22

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΕΙΟΥ. 2ος επαναληπτικός.

                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.   22983  / 9-12-2022 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...
Read More

8

Δεκ 22

Διενεργεια κοινού ανοιχτού διαγωνισμου για την λήψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με αριθμό ΒΤ72/2022.

    Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τη λήψη υπηρεσιών...
Read More

2

Δεκ 22

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΨΥΓΕΙΩΝ – ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΡΓΗ.

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.   22257/ 1- 12 -2022 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό...
Read More