Διαγωνισμοί

30

Ιούν 22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) θερμαντήρων νερού τεχνολογίας tank-in-tank, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

30

Ιούν 22

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού και ιατρικής αναπνευστικής συσκευής”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

14

Ιούν 22

Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια μιας φυγόκεντρου επεξεργασίας των προϊόντων αίματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»(CPV: 42931110-5).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια μιας φυγόκεντρου...
Read More

2

Ιούν 22

Διενέργεια κοινού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συρίγγων» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33141310-6 ).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια κοινού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συρίγγων»...
Read More

2

Ιούν 22

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις υπηρεσίες «Πλυσίματος-Σιδερώματος» του Ιματισμού» (CPV: 98310000-9).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις υπηρεσίες «Πλυσίματος-Σιδερώματος» του Ιματισμού»...
Read More

31

Μαΐ 22

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .  9903/ 31-5-2021 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο...
Read More

27

Μαΐ 22

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .  9721/  27-5-2021 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο...
Read More

20

Μαΐ 22

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (Η/Ζ και λοιπού εξοπλισμού)» (CPV: 31122000-7, CPV: 45231400-9) για τις ανάγκες του κτιρίου 10 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More