Διαγωνισμοί

12

Οκτ 22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ.

                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18663 /12-10-2022 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More

11

Οκτ 22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Φίλτρων και διαλυμάτων Αιμοδιήθησης –Αιμοκάθαρσης με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» του Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33692800-5).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Φίλτρων και διαλυμάτων...
Read More

3

Οκτ 22

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας ενός ιατρικού λεϊζερ με αριθ. διακήρυξης ΒΤ45Α/2022

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ45Α/2022 Γλώσσα: Ελληνική Προϋπολογισμός διαγωνισμού:18.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 29-09-2022 Ημερομηνία αποστολής...
Read More

22

Σεπ 22

Διενέργεια Διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμου υλικού ακτινολογικών εργαστηρίων (ΒΤ33/2022)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμου υλικού ακτινολογικών...
Read More

24

Αυγ 22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για την επέκταση της κλινικής μελέτης θεραπείας της COVID-19 λοίμωξης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (CPV 33696500-0)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  αντιδραστηρίων για την...
Read More

21

Αυγ 22

BT30/2022 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο τηνλήψη υπηρεσιών HLA τυποποίηση ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτων για...
Read More

11

Αυγ 22

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και...
Read More

9

Αυγ 22

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις υπηρεσίες «Πλυσίματος-Σιδερώματος» του Ιματισμού» (CPV: 98310000-9).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις υπηρεσίες «Πλυσίματος-Σιδερώματος» του...
Read More

25

Ιούλ 22

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ .    13276/ 20-7-2022 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο...
Read More