Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης: Δηματάτη Ευδοκία

Τηλ: 2313 307199

email: subdirector.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Διαρθρώνεται στα τμήματα:

 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

  Προϊσταμένη: Δημητριάδου Άννα

  Τηλ.: 2313 307138

  email: prosopiko.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 2. Τμήμα Γραμματείας

  Προϊσταμένη: Ελένη Λαζαρίδου

  Τηλ.: 2313 307181

  email: protokolo.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

  Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Κώτσιος

  Τηλ.: 2313 307311

  email: tei.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών

  Προϊστάμενος: Δημήτριος Αβραμίδης

  Τηλ.: 2313 307342

  email: tka.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr