1. /
 2. Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία
 3. /
 4. Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προϊστάμενος υποδιεύθυνσης: Χαράλαμπος Μανουσαρίδης

Τηλ: 2313 307199

email: subdirector.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Διαρθρώνεται στα τμήματα:

 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

  Προϊσταμένη: Αναστασία Χωματά

  Τηλ.: 2313 307160

  email: prosopiko.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 2. Τμήμα Γραμματείας

  Προϊσταμένη: Θεοδώρα Παυλίδου

  Τηλ.: 2313 307181

  email: protokolo.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

  Προϊστάμενος: Γεώργιος Ταχτσόγλου

  Τηλ.: 2313 307311

  email: tei.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών

  Προϊστάμενος: Δημήτριος Αβραμίδης

  Τηλ.: 2313 307342

  email: tka.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr