1. /
 2. Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία
 3. /
 4. Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης: Φρειδερίκος Τσερκεζίδης

Τηλ: 2313 307116

email: poy.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr


Διαρθρώνεται στα τμήματα


 1. Τμήμα Οικονομικό

  Προϊσταμένη: Άννα Δημητριάδου

  Τηλ.: 2313 307002

  email: poy.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 2. Τμήμα Προμηθειών

  Προϊστάμενος:

  Τηλ.: 2313 307184

  email: prom.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 3. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

  Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Τύμπου

  Τηλ.: 2313 307081

  email: epopt.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 4. Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

  Προϊστάμενος: Γεώργιος Μωϋσίδης

  Τηλ.: 2313 307174

  email: info.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr