Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης: Βασιλική Παπαχριστοδούλου

Τηλ: 2313 307116

email: subdirector.financen3.syzefxis.gov.gr


Διαρθρώνεται στα τμήματα


 1. Τμήμα Οικονομικό

  Προϊσταμένη: Άννα Δημητριάδου

  Τηλ.: 2313 307002

  email: oikpro.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 2. Τμήμα Προμηθειών

  Προϊστάμενος: Φρειδερίκος Τσερκεζίδης

  Τηλ.: 2313 307184

  email: pr_prom.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 3. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

  Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Τύμπου

  Τηλ.: 2313 307081

  email: epopt.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr