Εγγραφή Προμηθευτών στην εφαρμογή PROMETHEUS

Παρακαλώ εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία για την εγγραφή σας στην εφαρμογή PROMETHEUS του Νοσοκομείου.

Παρακαλώ πληκτρολογείστε το σωστό γινόμενο *