1. /
  2. Εγγραφή Προμηθευτών στην εφαρμογή...

Εγγραφή Προμηθευτών στην εφαρμογή PROMETHEUS

Παρακαλώ εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία για την εγγραφή σας στην εφαρμογή PROMETHEUS του Νοσοκομείου.

Παρακαλώ πληκτρολογείστε το σωστό γινόμενο *