1. Home
 2. /
 3. Ιατρική υπηρεσία
 4. /
 5. Αναισθησιολογικό

Αναισθησιολογικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συντονιστής Διευθυντής: Γεώργιος Ντόνας, 2313307671
Προϊσταμένη: Πιτσιόρλα Λυδία, 2313307635, 2313307123, 2313307422
email: krdanesth@gpapanikolaou.gr

Ιατρικό Προσωπικό

Συντονιστής Διευθυντής

Γεώργιος Ντόνας

Ειδικοί Αναισθησιολόγοι

 • Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. - Χατζηπάντσιου Στυλιανή
 • Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. - Σαββίδου Αναστασία
 • Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. - Κοράκη Ελένη
 • Επιμελήτρια Α’ - Τζανακοπούλου Βασιλική
 • Επιμελήτρια Α’ - Στάχταρη Χρυσούλα
 • Επιμελητής Α’ - Κωνσταντινίδης Δανιήλ
 • Επιμελητής Β’ - Μήτος Γιακουμής
 • Επιμελήτρια Β’ - Στεργιούδα Ζωή
 • Επιμελήτρια Β’ - Μουλαδένιου Φωτεινή

Ειδικευόμενοι Αναισθησιολόγοι (12 θέσεις ειδίκευσης).

 • Σηφάκη Φρειδερίκη
 • Γκιουλιάβα Άννα
 • Παπαϊωάννου Αθανάσιος
 • Πιστιώλας Γεώργιος
 • Κατσάκης Ζήσης
 • Σαρρή – Φλωρίδου Πηνελόπη
 • Μπαγντασαριάν Στέλλα
 • Τσαπάρα Βαΐα
 • Μένης Απόστολος – Αλκιβιάδης
 • Shobat Kseniya
 • Περεντέ Μελτέμ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προϊσταμένη: Πιτσιόρλα Λυδία
 • 16 Νοσηλευτές ΤΕ
 • 5 Νοσηλευτές ΔΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ


     Σκοπός του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ. Ν. Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» είναι να παρέχει την ποιοτικότερη δυνατή περιεγχειρητική φροντίδα στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει την νέα γενιά Αναισθησιολόγων που ειδικεύονται στο Νοσοκομείο, καθώς και να συμβάλλει στη ενημέρωση της ιατρικής, και όχι μόνο, κοινότητας, για την αναισθησιολογική πρακτική, μέσα από εργασίες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
    Το προσωπικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ. Ν. Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου»:
1) Καλύπτει καθημερινά χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής, Ορθοπαιδικής, Νευροχειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής, Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ωτορινολαρυγγολογίας, Οφθαλμιατρικής και Γενικής Χειρουργικής, με το καθημερινό πρόγραμμα των Αναισθησιολόγων να περιλαμβάνει:
 • Την προεγχειρητική επίσκεψη και προετοιμασία των ασθενών με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής έκβασης της χειρουργικής επέμβασης στο Εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο Προεγχειρητικής Εκτίμησης που λειτουργεί καθημερινά 08:00-14:00 στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
 • Την επιλογή της κατάλληλης αναισθησιολογικής τεχνικής (γενική αναισθησία, κεντρικοί νευραξονικοί αποκλεισμοί, περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί, συνδυασμός αυτών των τεχνικών, καταστολή), αφού ληφθεί υπόψιν η βαρύτητα της επέμβασης.
 • Τη διεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές βάθος αναισθησίας, άριστη αναλγησία, παρακολούθηση, έλεγχος και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.
 • Τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών και τη φροντίδα για την αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου.
2)   Λειτουργεί το Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου, κάθε Τετάρτη 8:00-14:00, στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου», με σκοπό τη φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από χρόνιο καρκινικό ή μη πόνο και την εφαρμογή φαρμακευτικών, επεμβατικών και άλλων τεχνικών για την αντιμετώπισή του.
3) Συμμετέχει στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου ανά 4ήμερο, Παράλληλα αντιμετωπίζει κάθε επείγουσα κατάσταση που προκύπτει από την καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   Οι δραστηριότητες του Αναισθησιολογικού Τμήματος περιλαμβάνουν εκτός από το κλινικό έργο, πλούσιο εκπαιδευτικό έργο, με τη διεξαγωγή σε τακτικά χρονικά διαστήματα σεμιναρίων BLS (Basic Life Support - Βασική Υποστήριξη Ζωής), για την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκμάθησης περιφερικών νευρικών αποκλεισμών. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων αναισθησιολόγων, αλλά και της συνεχούς ενημέρωσης του επιστημονικού προσωπικού του Αναισθησιολογικού Τμήματος, διοργανώνεται εβδομαδιαίος κύκλος μαθημάτων σε ετήσια βάση, με θέματα αναισθησιολογικού και περιεγχειρητικού ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία του Αναισθησιολογικού Τμήματος, διοργανώνονται ενδονοσοκομειακές ημερίδες για την ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού.
   Σε ετήσιο επίπεδο διενεργείται απολογισμός του έργου του Τμήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Πριν τη χειρουργική επέμβαση, ο Αναισθησιολόγος θα σας επισκεφτεί για να αξιολογήσει τη γενική κατάσταση της υγείας σας

 • Θα μελετήσει με προσοχή το ιατρικό σας ιστορικό
 • Θα σας εξετάσει κλινικά και θα ελέγξει τη φαρμακευτική σας αγωγή
 • Θα ορίσει πιθανόν παρακλινικές εξετάσεις που κρίνει απαραίτητες
 • Θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σχετικά με το είδος αναισθησίας το οποίο κρίνει κατάλληλο για εσάς και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τεχνικής
 • Θα σας συνταγογραφήσει τα φάρμακα που θα χρειαστούν πριν τη χειρουργική επέμβαση
 • Θα σας δώσει τις οδηγίες για την προεγχειρητική νηστεία
 • Θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα σας σχετικά με την αναισθησία

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο Αναισθησιολόγος φροντίζει για την καλή γενική σας κατάσταση πριν, κατά και άμεσα μετά την χειρουργική επέμβαση. Παρακολουθεί συνεχώς τις ζωτικές σας λειτουργίες και θεραπεύει άμεσα τυχόν διαταραχές τους. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και αίματος, εάν χρειαστεί, καθώς και για την χορήγηση οποιουδήποτε φαρμακευτικού παράγοντα που απαιτείται για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης, ο Αναισθησιολόγος φροντίζει για την ομαλή αφύπνισή σας (σε περίπτωση επιλογής της γενικής αναισθησίας ως αναισθησιολογικής τεχνικής για την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης), και για τη μεταφορά σας στην αίθουσα ανάνηψης, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι νοσηλευτές θα σας παρακολουθούν για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να μεταφερθείτε ασφαλείς στο θάλαμό σας. Ο ρόλος του Αναισθησιολόγου επεκτείνεται και μετά τη χειρουργική επέμβαση, καθώς φροντίζει για την αντιμετώπιση του περιεγχειρητικού πόνου με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών αναλγησίας, ενώ αντιμετωπίζει και ανεπιθύμητες συνοδές καταστάσεις της χειρουργικής επέμβασης, όπως είναι η ναυτία και ο έμετος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλεφωνικό κέντρο νοσοκομείου: 2313307000

Αναισθησιολογικό τμήμα: 2313307635, 2313307123