1. Home
 2. /
 3. Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών...
 4. /
 5. Οδηγός Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων...

Οδηγός Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Ασθενών

Αγαπητέ ασθενή,

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σας καλωσορίζει και σας εύχεται γρήγορη αποκατάσταση της υγείας σας.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στη σωστή και έγκυρη ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, που σχετίζονται με την προσωπική του υγεία.

Το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ανήκει στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εξυπηρετεί τους πολίτες στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.

Η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και η πολιτεία οφείλει να το διασφαλίζει ποιοτικά και ποσοτικά προς τους πολίτες.

Η παροχή περίθαλψης πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα και όλοι οι πολίτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες της υγείας προσφέρονται στη βάση συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των νοσηλευτικών μονάδων (ασφαλιστικά ταμεία- κλειστό και ανοιχτό νοσήλιο). Έτσι οι πολίτες πέραν τούτου δεν έχουν καμία υποχρέωση αποζημίωσης σε κανέναν.

Προσδοκούμε στη συνεργασία σας, η οποία θα μας βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας προς όφελός σας.

Τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών

Από το 1992 η Ελλάδα διαμόρφωσε το νομικό πλαίσιο (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α/άρθρο 47) που καθορίζει και προασπίζει τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς. Από τον Απρίλιο του 2006, τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών κατοχυρώνονται με ενεργοποίηση του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄123), σε μια προσπάθεια προστασίας του πολίτη σε συνδυασμό με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 47

 1. Δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του κατάλληλου νοσοκομείου
  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
 2. Δικαίωμα παροχής φροντίδας με σεβασμό της αξιοπρέπειας
  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν, με τον οφειλόμενο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Δικαίωμα συγκατάθεσης ή άρνησης
  Ο ασθενής έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος, γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Δικαίωμα ενημέρωσης για την κατάστασή του και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων
  Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Δικαίωμα πλήρους εκ των προτέρων ενημέρωσης για τους κινδύνους ασύνηθων ή πειραματικών πράξεων και ανάκλησης συγκατάθεσης
  Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του –σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.3- έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξαιτίας εφαρμογής σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή, λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 6. Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διαφύλαξης του απορρήτου
  Ο ασθενής έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και εξετάσεων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 7. Δικαίωμα σεβασμού και αναγνώρισης θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων
  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 8. Δικαίωμα κατάθεσης διαμαρτυρίας και ενστάσεως και γνώσης των επ᾽ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων
  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες ή ενστάσεις και να λάβει γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Οι υποχρεώσεις του νοσοκομειακού ασθενούς

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.
 3. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.
 4. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.
 5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
 6. Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
 7. Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.
 8. Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
 9. Αν είστε ασφαλισμένος ή έχετε βιβλιάριο απορίας, η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο ή το Δημόσιο.
 10. Εάν είστε ανασφάλιστος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διατάξεις από τους παρακάτω συνδέσμους:
 11. Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 12. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των κλινικών και της σωστής περίθαλψης των ασθενών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το επισκεπτήριο στο Νοσοκομείο είναι:

Ωράριο επισκεπτηρίου

Δευτέρα – Παρασκευή 17:00 – 19:00

Σάββατο, Κυριακή και Αργίες 11:00 – 13:00 και 17:00 – 19:00
Ώρες επισκεπτηρίου ειδικών Μονάδων κατόπιν υπόδειξης των θεραπόντων ιατρών της εκάστοτε Μονάδας

Χρήσιμα τηλέφωνα του Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό κέντρο: 2313307000

1. Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία

 • Γραμματεία: 2313307634
 • Προϊσταμένη: 2313307952

2. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

 • Γραμματεία: 2313307215
 • Προϊστάμενος: 2313307311

3. Γραφείο Κίνησης Ασθενών

 • Προϊσταμένη: 2313307342
 • Κίνηση ασθενών: 2313307132/065/066

4. Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

 • Πληροφορίες : 2313307022 ( & fax), 2313 307031, 2313 307884

Πρωινά και ολοήμερα εξωτερικά ιατρεία

Στο νοσοκομείο μας λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωινά εξωτερικά ιατρεία, στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων (πέτρινο κτήριο)

Η ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές ώρες, στον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων (πέτρινο κτήριο)

Ο προγραμματισμός της πρωινής και της ολοήμερης λειτουργίας γίνεται κατόπιν ραντεβού στον τηλεφωνικό αριθμό 14546.

Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο

Ο κάθε νοσηλευόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του φάκελο.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί αίτηση από τον ίδιο στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη.

Ο νοσηλευόμενος οφείλει να φέρει την αστυνομική του ταυτότητα.

Η πρόσβαση τρίτου στα ιατρικά αρχεία ασθενή επιτρέπεται εφόσον ο τρίτος έχει την έγγραφη εξουσιοδότηση του ασθενή. Η διεκπεραίωση του αιτήματος γίνεται από 3 έως 10 εργάσιμες ημέρες

Η παράδοση στοιχείων ιατρικού φακέλου αποβιώσαντος σε συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού συγγένειας απαιτεί:

 • Εισαγγελική εντολή ή
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης από το Πρωτοδικείο.

Διαχείριση παραπόνων

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε σχόλιο – πρόβλημά, ενημερώστε το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη και μεταφέρεται την εμπειρία σας. Η επαφή σας μαζί μας είναι πολύ χρήσιμη και μας βοηθά στη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Η καταγραφή των παραπόνων σας γίνεται στο ειδικό έντυπο, που υπάρχει στους χώρους των Εξωτερικών Ιατρείων καθώς και στις εγκαταστάσεις του Γραφείου του πολίτη.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνονται και παρακολουθούν τα προκύπτοντα παράπονα και προβλήματα.