Φόρμα Αιτήσεων Πολιτών

Από αυτή την σελίδα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, μπορείτε να στέλνετε το αίτημα σας και να σας χορηγούμε ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά νοσηλείας, αντίγραφα φακέλων για νοσηλείες που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο μας.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Λητπών Υπηρεσιών Υγείας  (2313-307022) που βρίσκεται στην Πύλη του Νοσοκομείου.

Για την παραλαβή θα πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα όταν η νοσηλεία αφορά τον ίδιο τον αιτούντα.

Όταν η αίτηση και παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, για ασθενή που έχει νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο μας, θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση του ασθενούς.

Όταν αιτούνται Τρίτα Πρόσωπα, διότι έχουν έννομο συμφέρον να παραλάβουν στοιχεία ασθενούς, θα πρέπει να προσκομίζουν Εισαγγελική Εντολή από τα δικαστήρια .

Όταν το αίτημα αφορά στοιχεία θανούντα, τα στοιχεία παραλαμβάνονται με Εισαγγελική Εντολή ή Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών μαζί με Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως της Διαθήκης από το Πρωτοδικείο.

Παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία


Φόρμα αίτησης πολιτών

Αίτηση για:

Στοιχεία αιτούντος:

*

*

*

*

*

Στοιχεία ασθενούς:

*

*

*

*

*

*

Εξέταση:

Χρήση αίτησης:

*

Παρακαλώ πληκτρολογείστε το σωστό γινόμενο *