Γαστρεντερολογική Κλινική

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστάσιος Ηλίας, a.ilias@n3.syzefxis.gov.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5 ειδικοί και 6 ειδικευόμενοι

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 13 νοσηλεύτριες

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Γραμμάδα Γεωργία, τηλ νοσηλευτικού σταθμού 231330 7105.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ενδοσκοπήσεις διαγνωστικές και επεμβατικές , ERCP

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Γαστρεντερολογικό, Ηπατολογικό, ογκολογικό