ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας


Συντονίστρια Διευθύντρια: Αναστασία Μπέκα, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων,2313-307571
email: psyhopmed@gpapanikolaou.gr

Προϊσταμένη: Χάρη Τσιτουρίδου 2313-307575
email: psyhop.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Το Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών & Εφήβων λειτουργεί από το 1996. Διαθέτει 3 διακριτές υπηρεσίες, ως εξής:

  1. Μονάδα Νοσηλείας Παιδιών και Εφήβων
  2. Διασυνδετική -Συμβουλευτική Υπηρεσία
  3. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων-Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. (πρώην Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) (με βάση τον οργανισμό του νοσοκομείου, είναι ενταγμένο στο Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, με κοινό προσωπικό-χωρίς δικές του οργανικές θέσεις)

Οι υπηρεσίες 1. και 2. εδράζονται στο χώρο του νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου”, ενώ το Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. στεγάζεται σε κτίριο της οδού Καραολή & Δημητρίου 12 με Κοσμά Αιτωλού 1 (είσοδος από Κοσμά Αιτωλού 1), Τ.Κ. 56224, Εύοσμος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ [1/1/2018]

Συντονίστρια Διευθύντρια: Αναστασία Μπέκα, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων
e-mail: psyhopmed@gpapanikolaou.gr
Τηλέφωνο: 2313-307571

Προϊσταμένη: Χάρη Τσιτουρίδου, Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια,
e-mail: psyhop.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
τηλ. 2313-307575

Ιατρικό Προσωπικό: Ιατροί ΕΣΥ: 6 οργανικές θέσεις, καλυμμένες οι 4

Επικουρικός: 1

Ειδικευόμενοι στην Παιδοψυχιατρική: θέσεις 4

Νοσηλευτικό Προσωπικό: 9 νοσηλευτές

Επιστημονικό/διοικητικό Προσωπικό:

  • 4 ψυχολόγοι
  • 2 εργοθεραπευτές
  • 1 λογοθεραπευτής
  • 1 ειδικός παιδαγωγός
  • 1 διοικητική υπάλληλος

Για αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης της διεπιστημονικής ομάδας του προσωπικού πατήστε εδώ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Για αναλυτική περιγραφή των επιμέρους υπηρεσιών του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων πατήστε στο αντίστοιχο λήμμα:

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ. Έντυπο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μονάδα Νοσηλείας Παιδιών και Εφήβων

Διασυνδετική -Συμβουλευτική Υπηρεσία

Οδηγός Ψυχολογικής Επιβίωσης για γονείς την περίοδο της πανδημίας από τον ΚΟΡΩΝΟΙΟ