Διαγωνισμοί

16

Ιούλ 23

Διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ59/2023 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού οφθαλμολογικού εξοπλισμού.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Οφθαλμολογικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού», για...
Read More

6

Ιούλ 23

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αγγειακές Προθέσεις» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33184200-5).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αγγειακές Προθέσεις» του Γ.Ν.Θ....
Read More

16

Ιούν 23

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) νέων λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού για τη θέρμανση των κτιρίων 10 και 19 του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» σε αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

13

Ιούν 23

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την λήψη υπηρεσιών Ιατρού εργασίας.

το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τη λήψη υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο...
Read More

12

Ιούν 23

Διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ30/2023 και αντικείμενο την λήψη υπηρεσιών HLA τυποποίησης ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτων .

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την λήψη υπηρεσιών HLA τυποποίηση ομφαλοπλακουντικών...
Read More

6

Ιούν 23

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΒΤ64/2023(ΕΣΗΔΗΣ 149975)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με δωρεάν...
Read More

30

Μάι 23

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης, με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» (CPV: 33190000-8)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης, με...
Read More

26

Μάι 23

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την...
Read More