Διαγωνισμοί

15

Σεπ 21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ). Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨...
Read More

31

Αυγ 21

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού...
Read More

31

Αυγ 21

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των Άλλων...
Read More

26

Αυγ 21

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου έναντι του covid-19 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων...
Read More

6

Αυγ 21

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης»

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης» (CPV:...
Read More

22

Ιούλ 21

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .13001 /22 -7-2021 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ). Το...
Read More

14

Ιούν 21

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ “ΟΠΣ 502324 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” (ΥΠΟΕΡΓΟ 03)

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/03/2020 Γλώσσα: Ελληνική Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 16.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της...
Read More