Διαγωνισμοί

12

Δεκ 23

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ιατρικά Αέρια (CPV 24111500-0)», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ιατρικά Αέρια (CPV 24111500-0)»,...
Read More

27

Νοέ 23

Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»  (CPV 33162000-3).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αρ. διακήρ. ΧΩΜ006ΕΠΑΝ/2023) Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια...
Read More

16

Νοέ 23

Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων προμήθειας Ηλεκτροκίνητων Νοσοκομειακών κλινών (ΒΤ100/2023)

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ100/2023 Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 220.000,00 €, χωρίς...
Read More

14

Νοέ 23

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.  21163/ 30-10-2023 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More