Διαγωνισμοί

16

Νοέ 23

Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων προμήθειας Ηλεκτροκίνητων Νοσοκομειακών κλινών (ΒΤ100/2023)

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ100/2023 Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 220.000,00 €, χωρίς...
Read More

14

Νοέ 23

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.  21163/ 30-10-2023 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More

9

Νοέ 23

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ85/2023/ΕΠΑΝ για την λήψη υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ85/2023/ΕΠΑΝ ( Αριθμός  ΕΣΗΔΗΣ 255164). Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 46.065,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ : 57.120,00)...
Read More

8

Νοέ 23

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ψυγείων και Καταψυκτών» (CPV: 39711100-0),για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ.Παπανικολάου”

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ψυγείων και Καταψυκτών»...
Read More

3

Νοέ 23

Ανακοίνωση τροποποίησης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.)» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 240131,1.

Μετάθεση λόγω τροποποίησης της ΠΕ034/2023 Διακήρυξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο...
Read More

1

Νοέ 23

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV:33141200-2), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ.Παπανικολάου”

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV:33141200-2), διάρκειας...
Read More
1 3 4 5 6 7 34