Διαγωνισμοί

10

Ιούν 21

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ,ΟΠΣ 5028324 ΜΕ ΤΙΤΛΟ”ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/04/2020 Γλώσσα: Ελληνική Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 100.806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24% Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της...
Read More

4

Ιούν 21

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

Το «Γ.Ν.Θ Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών...
Read More

3

Ιούν 21

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τις υπηρεσίες «Πλυσίματος-Σιδερώματος» του Ιματισμού»

Τo Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τις υπηρεσίες «Πλυσίματος-Σιδερώματος» του Ιματισμού» (CPV: 98310000-9). Κριτήριο...
Read More

3

Ιούν 21

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΑμεΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .  9856/3-6-2021 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More

26

Μαΐ 21

ΒΤ2/2021 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΤρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00:00Ημερομηνία...
Read More

24

Μαΐ 21

ΒΤ6/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HLA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός Διακήρυξης:  BT6/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 18.900,00- € πλέον  Φ.Π.Α...
Read More

20

Απρ 21

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Διεθνή ανοιχτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...
Read More
1 3 4 5 6 7 20