Διαγωνισμοί

27

Νοέ 23

Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»  (CPV 33162000-3).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αρ. διακήρ. ΧΩΜ006ΕΠΑΝ/2023) Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια...
Read More

16

Νοέ 23

Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων προμήθειας Ηλεκτροκίνητων Νοσοκομειακών κλινών (ΒΤ100/2023)

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ100/2023 Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 220.000,00 €, χωρίς...
Read More

14

Νοέ 23

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.  21163/ 30-10-2023 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More

9

Νοέ 23

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ85/2023/ΕΠΑΝ για την λήψη υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ85/2023/ΕΠΑΝ ( Αριθμός  ΕΣΗΔΗΣ 255164). Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 46.065,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ : 57.120,00)...
Read More
1 2 3 30