Διαγωνισμοί

14

Ιούν 24

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την ...
Read More

14

Ιούν 24

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την...
Read More

14

Ιούν 24

Συλλογή προσφορών για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης χώρων για τη δημιουργία Εξωτερικού Ιατρείου Φυματίωσης και εξωραϊσμού θαλάμων νοσηλείας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης χώρων για τη δημιουργία Εξωτερικού...
Read More

6

Ιούν 24

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών» (CPV 33141326-1, Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

24

Μάι 24

Διενέργεια ετήσιου ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV 39000000-2, Έπιπλα). Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 346242.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...
Read More

13

Μάι 24

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντα Εντερικής Διατροφής», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»  (CPV: 33692200-9).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντα Εντερικής Διατροφής», για...
Read More

10

Μάι 24

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 13 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης δύο χώρων στα...
Read More
1 2 3 33