Διαγωνισμοί

20

Οκτ 21

Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Απομάκρυνσης της Πηγής Καισίου του Υπάρχοντα Ακτινοβολητή του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

18

Οκτ 21

ΑΚΥΡΩΣΗ – ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ΒΤ11/2021 ,για την προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών.

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων   με αντικείμενο την προμήθεια ενδοφθάλμιων...
Read More

4

Οκτ 21

ΒΤ7/2021 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 140555).

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορών σε χωριστές φόρμες οικονομικών και τεχνικών στοιχείων ο...
Read More

4

Οκτ 21

ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/02/2021 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορών σε χωριστές φόρμες οικονομικών και τεχνικών στοιχείων ο...
Read More

27

Σεπ 21

Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων και βλαστοκυττάρων αιματολογικών ασθενών .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...
Read More

17

Σεπ 21

Διενέργεια Διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης SARS-COV2.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 139308 Γλώσσα: Ελληνική Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.672.000,00 € (μηδενικός ΦΠΑ) . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία...
Read More

16

Σεπ 21

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΑμεΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ). Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος...
Read More

16

Σεπ 21

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More