Διαβουλεύσεις

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Συσκευές Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευές Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων – απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός (CPV 38500000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Συσκευές Διαχωρισμού...
Read More

15

Φεβ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Συσκευών Καθαρισμού Νερού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

19

Ιαν 23

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23DIAB000025718 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Πλοήγηση άρθρων To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων...
Read More

24

Νοέ 22

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγγειακών Προθέσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου επικαιροποιημένου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας...
Read More

18

Οκτ 22

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγγειακών Προθέσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού άνω...
Read More

21

Ιούλ 22

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καθετήρων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού...
Read More

11

Ιαν 22

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παγίων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παγίων...
Read More