Διαβουλεύσεις

21

Μάι 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων της οφθαλμολογικής κλινικής. (CPV: 33122000-1).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων της οφθαλμολογικής κλινικής. (CPV: 33122000-1). Οι ενδιαφερόμενοι...
Read More

1

Απρ 21

Γ’ φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είκοσι αναπνευστήρων με πολλαπλούς τύπους αερισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Γ’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαείκοσι αναπνευστήρων...
Read More

26

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ και γραφικής ύλης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας κοινού ανοιχτού...
Read More

18

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο επεξεργαστή συνοδεία έξι (6) εύκαμπτων βιντεοβρογχοσκοπίων για το Βρογχοσκοπικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο...
Read More

18

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοβρογχοσκόπησης EBUS για το Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοβρογχοσκόπησης EBUS...
Read More

3

Μαρ 21

Β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είκοσι αναπνευστήρων με πολλαπλούς τύπους αερισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαείκοσι αναπνευστήρων με πολλαπλούς τύπους...
Read More

23

Δεκ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ψυκτικού μηχανήματος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV: 42512300-1, 45331000-6) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More