Διαβουλεύσεις

13

Ιούλ 20

Β’ Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός ψηφιακού video-επεξεργαστή συνοδεία έξι (6) εύκαμπτων video-βρογχοσκοπίων

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Β' φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός...
Read More

9

Ιούλ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού οργάνων μέτρησης για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων ακτινολογικών μηχανημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

7

Ιούλ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: ένα σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 1.5T

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Β' φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός...
Read More

7

Ιούλ 20

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια Λαπαροσκοπικών εργαλείων. (CPV: 33168000-5). Δημοσιεύθηκε 06/07/2020,  Ημ/νία Λήξης...
Read More

3

Ιούλ 20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού...
Read More

3

Ιούλ 20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού...
Read More

7

Μαΐ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού – ακτινοσκοπικού συγκροτήματος

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια οκτώ (8) monitor παρακολούθησης βαρέως πασχόντων ασθενών με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οκτώ (8) monitor παρακολούθησης...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια επτά (7) χειρουργικών διαθερμιών

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επτά (7) χειρουργικών διαθερμιών...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια επτά (7) monitor παρακολούθησης βαρέως πασχόντων ασθενών με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επτά (7) monitor παρακολούθησης...
Read More