Διαβουλεύσεις

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου πλαστικής & επανορθωτικής χειρουργικής

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου πλαστικής...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια μίας (1) σκιαλυτικής λυχνίας LED με δύο δορυφόρους LED

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας (1) σκιαλυτικής λυχνίας...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια τεσσάρων (4) σκιαλυτικών λυχνιών LED με ένα ENA δορυφόρο LED

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων (4) σκιαλυτικών λυχνιών...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια μίας χειρουργικής ορθοπαιδικής τράπεζας ηλώσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας χειρουργικής ορθοπαιδικής τράπεζας...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια πέντε (5) χειρουργικών τραπεζών γενικής χρήσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πέντε (5) χειρουργικών τραπεζών...
Read More

28

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογράφου ακτινοδιαγνωστικής

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογράφου ακτινοδιαγνωστικής...
Read More

15

Απρ 20

ΕΙΔΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού...
Read More

9

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός εξεταστικού μικροσκοπίου ΩΡΛ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός εξεταστικού μικροσκοπίου ΩΡΛ...
Read More

8

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός ημιαυτόματου περιστροφικού μικροτόμου

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός ημιαυτόματου περιστροφικού μικροτόμου...
Read More

8

Απρ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια ενός ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)...
Read More
1 3 4 5 6 7 16