Διαβουλεύσεις

22

Μάι 24

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους» (CPV 33141600-6)για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

23

Απρ 24

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και μηχανικές θεραπείες, Συσκευές τόνωσης» (2024DIAB28236)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

13

Μαρ 24

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (2024DIAB27979).  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

13

Φεβ 24

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια βελονών ακτινολογικών διαδικασιών (CPV: 33141326-1) για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Γ. Παπανικολάου».

    Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών»...
Read More

29

Νοέ 23

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης με αριθμό 2023DIAB27473 για την προμήθεια αντιδραστηρίων προς κάλυψη των αναγκών της Αιματολογικής Κλινικής.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων της Αιματολογικής κλινικής...
Read More
1 2 3 19