Διαβουλεύσεις

11

Νοέ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού άνω...
Read More

3

Σεπ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” α) Ακτινολογικού Εργαστηρίου β) Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών του έργου...
Read More

15

Ιούλ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (Η/Ζ και λοιπού εξοπλισμού) (CPV: 31122000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

2

Ιούν 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών για τις ανάγκες των δύο Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας κοινού ανοιχτού...
Read More

2

Ιούν 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Τεχνητού Νεφρού (CPV: 33181000-3) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού...
Read More

21

Μάι 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...
Read More

21

Μάι 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων της οφθαλμολογικής κλινικής. (CPV: 33122000-1).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων της οφθαλμολογικής κλινικής. (CPV: 33122000-1). Οι ενδιαφερόμενοι...
Read More