Διαβουλεύσεις

1

Δεκ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των ασθενοφόρων έναντι του covid-19 (CPV: 90900000-6) του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

15

Οκτ 20

Β’ Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμων Συστημάτων Συσκευών Υψηλής Παροχής Οξυγόνου με Δωρεάν Παραχώρηση Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια Β’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας...
Read More

30

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού...
Read More

17

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

11

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμων Συστημάτων Συσκευών Υψηλής Παροχής Οξυγόνου με Δωρεάν Παραχώρηση Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

9

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Καταψύκτη Τμήματος Αιμοδοσίας και Ψυγείων Συντήρησης Φαρμάκων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

1

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: Συσκευές Πλασματαφαίρεσης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, με αντικείμενο...
Read More

1

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης της πηγής καισίου του υπάρχοντα ακτινοβολητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, με αντικείμενο...
Read More

1

Σεπ 20

Β’ Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού οργάνων μέτρησης για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων ακτινολογικών μηχανημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια Β’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας...
Read More

25

Αυγ 20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού...
Read More