Διαβουλεύσεις

26

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ και γραφικής ύλης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας κοινού ανοιχτού...
Read More

18

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο επεξεργαστή συνοδεία έξι (6) εύκαμπτων βιντεοβρογχοσκοπίων για το Βρογχοσκοπικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο...
Read More

18

Μαρ 21

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοβρογχοσκόπησης EBUS για το Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοβρογχοσκόπησης EBUS...
Read More

3

Μαρ 21

Β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είκοσι αναπνευστήρων με πολλαπλούς τύπους αερισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαείκοσι αναπνευστήρων με πολλαπλούς τύπους...
Read More

23

Δεκ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ψυκτικού μηχανήματος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV: 42512300-1, 45331000-6) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

1

Δεκ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των ασθενοφόρων έναντι του covid-19 (CPV: 90900000-6) του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

15

Οκτ 20

Β’ Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμων Συστημάτων Συσκευών Υψηλής Παροχής Οξυγόνου με Δωρεάν Παραχώρηση Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια Β’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας...
Read More

30

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού...
Read More

17

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More

11

Σεπ 20

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμων Συστημάτων Συσκευών Υψηλής Παροχής Οξυγόνου με Δωρεάν Παραχώρηση Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού...
Read More