Διαγωνισμοί

21

Φεβ 18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 13 ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...
Read More

21

Φεβ 18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον...
Read More

21

Φεβ 18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον...
Read More

9

Φεβ 18

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Εξοπλισμού οπτικού και ακριβείας CPV:38000000-5» (εκτός από γυαλιά – Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων εν γένει).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια...
Read More

23

Ιαν 18

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευών Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων- απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια...
Read More

28

Νοέ 17

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...
Read More

3

Νοέ 17

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου” (CPV:33100000-1 Ιατρικές συσκευές) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει της τιμής.

  Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την προμήθεια « πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου».CPV:33100000-1 Ιατρικές...
Read More

3

Νοέ 17

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον...
Read More

20

Οκτ 17

Ανακοίνωση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια...
Read More

15

Σεπ 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Π ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” διενεργεί συνοπτικό Διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων συρόμενων...
Read More