ΒΤ4/2021 ΛΗΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για τον διαγωνισμό με αριθμό ΒΤ4/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 145913) έγινε ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς το κείμενο τεχνικών προδιαγραφών .

Ως ακολούθως και καθώς υπήρξε διακοπή της λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. διακήρυξης ΒΤ4/2021 διαγωνισμού, η οποία ήταν στις 13-1-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και συνεπακόλουθα και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών (η οποία ήταν 19-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ.) για τις 21-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και 27-01-2022 και ώρα 11:00 π.μ. αντίστοιχα.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 13. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 82 KB
pdf 10 . ΚΗΜΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 MB