Διαγωνισμοί

1

Οκτ 20

ΑΝΑΝΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

16

Σεπ 20

ΟΡΘΗ ΕΠΑΑΛΗΨΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΟΧΤΩ ΜΟΝΙΤΟΡ

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ6/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 53.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :65.720,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην...
Read More

4

Σεπ 20

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕ007/2020 με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ007/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 56.430,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

28

Αυγ 20

BT5/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ψυκτικής μονάδας...
Read More

27

Αυγ 20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .   15280/27-8-2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More

24

Αυγ 20

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης αυτόματων θυρών.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ4/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 19.000,00- €...
Read More

4

Αυγ 20

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα...
Read More

16

Ιούλ 20

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ. αριθμ. ΓΛ013/2020: προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης...
Read More

16

Ιούλ 20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ003/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More
1 17 18 19 20 21 30