Διαγωνισμοί

21

Ιαν 19

Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πενήντα θερμικών εκτυπωτών Barcode.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 1 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.112,90 -€ πλέον  Φ.Π.Α. CPV 42991200-1   , KAE 7123.01 Τρόπος υποβολής προσφορών:...
Read More

11

Ιαν 19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ψυκτικού συγκροτήματος σε...
Read More

21

Δεκ 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α΄ Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ηλεκτρικών κλινών και δεκαπέντε (15) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της...
Read More

14

Δεκ 18

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω...
Read More

13

Νοέ 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής». Κριτήριο κατακύρωσης: Η...
Read More

13

Νοέ 18

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΓΛ020/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Κοινοποιούμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, την υπ. αριθμ. 17404/13-11-2018 επιστολή του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί...
Read More

2

Νοέ 18

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ020/2018 και αντικείμενο την προμήθεια τριών χειρουργικών προβολέων...
Read More

22

Οκτ 18

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ019/2018 και αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού χειρουργείου, συνολικού...
Read More

18

Οκτ 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ειδών ιματισμού».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «ειδών ιματισμού» (cpv:.18000000-9 είδη και...
Read More
1 24 25 26 27 28 30