Διαγωνισμοί

8

Απρ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής κατάλληλο...
Read More

21

Φεβ 19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΚΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης : ΒΤ4 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 46.000,00  € πλέον  Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου...
Read More

19

Φεβ 19

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια  μη Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

 Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια  μη Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών...
Read More

15

Φεβ 19

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγματευσης για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών...
Read More

6

Φεβ 19

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ001/2019 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής,...
Read More

5

Φεβ 19

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΤ1/2019 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODE ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Σας επισυνάπτουμε διευκρινισεις επι των Τεχνικών προδιαγραφών για τον Συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την προμήθεια πενήντα (50) θερμικών εκτυπωτών Barcode...
Read More

25

Ιαν 19

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων τύπου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

Σας ενημερώνουνε ότι για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με αριθμ. διακήρυξης ΓΛ015/2018 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και...
Read More

21

Ιαν 19

Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πενήντα θερμικών εκτυπωτών Barcode.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 1 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.112,90 -€ πλέον  Φ.Π.Α. CPV 42991200-1   , KAE 7123.01 Τρόπος υποβολής προσφορών:...
Read More

11

Ιαν 19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ψυκτικού συγκροτήματος σε...
Read More

21

Δεκ 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α΄ Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ηλεκτρικών κλινών και δεκαπέντε (15) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της...
Read More
1 25 26 27 28 29 32