ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ:

Α’ Εξάμηνο


 • Νοσηλευτική Ι (θεωρία +εργαστήριο)

 • Ανατομία (θεωρία)

 • Φυσιολογία (θεωρία)

 • Φαρμακολογία(θεωρία)

 • Πρώτες Βοήθειες (θεωρία + εργαστήριο)

 • Υγιεινή Μικροβιολογία (θεωρία)

 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (εργαστήριο)

Β’ Εξάμηνο


 • Νοσηλευτική ΙΙ(θεωρία +εργαστήριο)

 • Παθολογία

 • Χειρουργική

 • Γυναικολογία- Παιδιατρική (θεωρία)

 • Ψυχιατρική – Νευρολογία (θεωρία)

 • Νοσηλευτική (πρακτική στο Νοσοκομείο)

Γ’ Εξάμηνο


 • Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)

 • Αποστείρωση – Απολύμανση (θεωρία + εργαστήριο)

 • Αιμοδοσία (θεωρία)

 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

Δ’ Εξάμηνο


 • Νοσηλευτική (πρακτική στο Νοσοκομείο)

 • Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά (θεωρία)

 • Ορθοπεδική (θεωρία)