ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Νοσοκομεία ( Γενικά και Ειδικά, Ιδιωτικές κλινικές)

 • Κέντρα Υγείας

 • Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών

 • Αγροτικά Ιατρεία

 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας

 • Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών

 • ΚΕΕΛΠΝΟ

 • ΟΚΑΝΑ

 • ΙΚΑ

 • ΔΕΗ

 • Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού Ξηράς της Αεροπορίας , του Ναυτικού

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση