Διαγωνισμοί

31

Μαΐ 19

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δέκα επτά (17) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-3 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 12.800€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

22

Μαΐ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την αποκατάσταση του κτηρίου 11, Ψυχιατρικά Τμήματα

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-2 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 40.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

13

Μαΐ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Φορείων και τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών

 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Φορείων και τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»...
Read More

9

Μαΐ 19

Διενέργεια Επαναληπτικού Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-1 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 23.000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:13-05-2019 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00. Καταληκτική ημερομηνία...
Read More

6

Μαΐ 19

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο εξωτερικών κολποκοιλιακών βηματοδοτών

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 5 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 8.871,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :11.000,00- €) Έναρξη υποβολής προσφορών...
Read More

8

Απρ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής κατάλληλο...
Read More

21

Φεβ 19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΚΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης : ΒΤ4 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 46.000,00  € πλέον  Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου...
Read More

19

Φεβ 19

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια  μη Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

 Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια  μη Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών...
Read More

15

Φεβ 19

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγματευσης για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών...
Read More

6

Φεβ 19

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ001/2019 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής,...
Read More
1 14 15 16 17 18 21