ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     3η  Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας)   ΑΡΘΜ. ΠΡΩΤ. 8234
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-5-2018  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ. 2313 307184

 

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΡΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ » με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, θέτει σε δημόσια Β’ διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί μετά την Α διαβούλευση από την  αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 31-05-2018 έως και 15-06-2018.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD-R)  εντός κλειστού φακέλου  στο τμήμα πρωτοκόλλου  του «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» στη διεύθυνση Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 10,  υπόψη κ. Σερβέτα Γεωργίου.

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

 

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 1.1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 221 KB
pdf 1.2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 416 KB
pdf 10.1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 MB
pdf 10.2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 200 KB
pdf 10.3 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 192 KB
pdf 11.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ _ΨΝΘ 296 KB
pdf 11.2 ΨΝΘ 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 188 KB
pdf 11.3 ΨΝΘ 2. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΗΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 120 KB
pdf 11.4 ΨΝΘ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 340 KB
pdf 11.5 ΨΝΘ 4. ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 129 KB
pdf 11.6 ΨΝΘ 5. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ & ΤΑΙΝΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 84 KB
pdf 12.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 347 KB
pdf 13.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΨΥΞΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 310 KB
pdf 14.1 ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 281 KB
pdf 14.2 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 341 KB
pdf 2.1ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 952 KB
pdf 2.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 507 KB
pdf 3.1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300 KB
pdf 3.2 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 548 KB
pdf 4.1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 852 KB
pdf 4.2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 187 KB
pdf 5.1 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 299 KB
pdf 5.2 _ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 MB
pdf 6.1ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 590 KB
pdf 7.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 327 KB
pdf 7.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΑΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 181 KB
pdf 8.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 210 KB
pdf 8.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 442 KB
pdf 9.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 291 KB
pdf 9.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 393 KB
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 295 KB