Διαβουλεύσεις

3

Απρ 18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Η δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών με κωδικό 18DIAB000002803 για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παγίων και λοιπών...
Read More

28

Μαρ 18

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ¨Αντιδραστηρίων Διάφορων με συνοδό εξοπλισμό όπου απαιτείται”

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και...
Read More

20

Μαρ 18

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2)».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 και της διενέργειας ανοικτού διεθνούς...
Read More

14

Μαρ 18

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διεξαγωγής ανοικτού τακτικού διαγωνισμού κάτω...
Read More

13

Μαρ 18

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς τακτικού διαγωνισμού...
Read More

5

Μαρ 18

Γ’ ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" ανακοινώνει το Γ' γύρο δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς κοινού -με το...
Read More

2

Μαρ 18

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων- CPV:33141200-2».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 και της διενέργειας ανοικτού διεθνούς...
Read More

20

Οκτ 17

Ανακοίνωση διενέργειας Β΄ γύρου δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών ακτινολογικών εργαστηρίων CPV:33151400-7».

Το Γ.Ν.Θ ¨Γ Παπανικολάου¨  ανακοινώνει τη διενέργεια του Β΄ γύρου   δημόσιας διαβούλευσης των  τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με «Αναλώσιμα υλικά ακτινολογικών...
Read More

4

Οκτ 17

Β’ ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

Β’ γύρος δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς κοινού -με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης- τακτικού διαγωνισμού με...
Read More

21

Σεπ 17

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24100000-5).
Read More