Διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ30/2023 και αντικείμενο την λήψη υπηρεσιών HLA τυποποίησης ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτων .

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την λήψη υπηρεσιών HLA τυποποίηση ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτων για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»  (CPV: 98300000-6).
Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ στις 14/06/2023 & ώρα 13:00 με συστημικό αριθμό 195810.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 11 . ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 487 KB