Διαγωνισμοί

17

Ιαν 22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ1/2022 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ : 151661 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 966.933,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :1.091.702,10- €) Τρόπος υποβολής...
Read More

10

Ιαν 22

Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων και του προαύλιου χώρου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», (90911200-8, Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά...
Read More

31

Δεκ 21

ΒΤ4/2021 ΛΗΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για τον διαγωνισμό με αριθμό ΒΤ4/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 145913) έγινε ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς το κείμενο...
Read More

20

Δεκ 21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ/06/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

17

Δεκ 21

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού ΒΤ3/2021

Λόγω συστημικού προβλήματος της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ , ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι ο διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αριθμό...
Read More

13

Δεκ 21

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών και Οργάνων Έγχυσης» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»-ΚΝ50/2021

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών και Οργάνων...
Read More

10

Δεκ 21

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου & του Ψ.Ν.Θ. (Οργανική μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ) και τις εξωτερικές δομές του»

** Έγινε αντικατάσταση του συστημικού αριθμού 134170 με τον αριθμό 145913 λόγω συστημικού προβλήματος .Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
Read More

10

Δεκ 21

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 7 (Β/Δ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

1

Δεκ 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Αρ. διακήρ. ΕΣΠΑ/11/2020)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...
Read More
1 2 3 20