Διαγωνισμοί

24

Μάι 24

Διενέργεια ετήσιου ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV 39000000-2, Έπιπλα). Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 346242.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...
Read More

13

Μάι 24

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντα Εντερικής Διατροφής», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»  (CPV: 33692200-9).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντα Εντερικής Διατροφής», για...
Read More

10

Μάι 24

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 13 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης δύο χώρων στα...
Read More

19

Απρ 24

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 10.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.      8183/19-4-2024 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,...
Read More

17

Απρ 24

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ψυγείων και Καταψυκτών» (CPV: 39711100-0)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ψυγείων και Καταψυκτών»...
Read More

12

Μαρ 24

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (CPV:44115200-0)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων...
Read More
1 2 3 33