Διαγωνισμοί

17

Δεκ 20

Διαμόρφωση χώρου Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο κτίριο 3

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ . 24394 / 17-12-2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Το Γενικό...
Read More

8

Δεκ 20

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τον Εξοπλισμό Οργάνων Μέτρησης για τη Διενέργεια των Ποιοτικών Ελέγχων Ακτινολογικών Μηχανημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ009/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

3

Δεκ 20

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος ορθοπεδικής χρήσης και ενός κάθετου θαλάμου νηματικής ροής για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος ορθοπεδικής χρήσης...
Read More

1

Δεκ 20

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη Υπηρεσιών Διακρίβωσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ006/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.730,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

25

Νοέ 20

Συλλογή προσφορών: Διαμόρφωση χώρου υποδοχής δειγμάτων για ανίχνευση COVID-19 στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο κτιρίου 4.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  2244 / 25-11-2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Το Γενικό Νοσοκομείο...
Read More

23

Νοέ 20

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ΒΤ9/2020 προμήθειας ενός συστήματος χειρουργικών προβολέων και ενός ινοπτικού βρογχοσκοπίου.

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα...
Read More
1 2 3 14