Διαγωνισμοί

16

Μαρ 21

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού...
Read More

3

Μαρ 21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

1

Μαρ 21

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου αγγειογράφου στη Μονάδα Επεμβατικής Αγγειογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου...
Read More

1

Μαρ 21

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ...
Read More

23

Φεβ 21

Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις...
Read More

18

Φεβ 21

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας ψυκτικού μηχανήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την  προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας...
Read More
1 2 3 15