Σε εφαρμογή του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019), και συγκεκριμένα της προσθήκης του άρθρου 15Α Νόμο 4174/2013, καθίσταται υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων). Προς διευκόλυνση σας, σας κοινοποιούμε τις εφαρμοζόμενες κρατήσεις.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf Κρατήσεις Τιμολογίων Δημόσιων Μονάδων Υγείας 75 KB