Αναβολή αξιολόγησης προσφορών για την δημιουργία Παρακαταθήκης Αιμοδυναμικού 3Π/2018

Αρ. Πρωτ.: 19357 / 06-12-2018

Σας κοινοποιούμε ότι το άνοιγμα των προσφορών για την έρευνα αγοράς με αντικείμενο  την δημιουργία Παρακαταθήκης Αιμοδυναμικού (3Π/2018) αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής  . Η οποιαδήποτε ενημέρωση θα αναρτηθεί  μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νοσοκομείου.

Εκ’ του Νοσοκομείου