ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .     19041/ 4 -12-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού για την παροχή τεχνογνωσίας/υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου «Αναδιαρρύθμιση  χώρων για την εγκατάσταση νέου στεφανιογράφου στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου» έναντι δαπάνης 4.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  στον ιστότοπο  της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

T

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf diakirixi_texnikos_simvoulos 467 KB