Διαβουλεύσεις

26

Νοέ 18

Β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV: 90524400-0)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια της Β' φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο...
Read More

21

Νοέ 18

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «πλήρους αναισθησιολογικού συγκροτήματος (cpv: 33172100-7)».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «πλήρους αναισθησιολογικού...
Read More

12

Οκτ 18

Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Β’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού...
Read More

2

Οκτ 18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ »

Μετά την ολοκλήρωση της Β' φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατρικών αερίων και λοιπόν αερίων...
Read More

25

Σεπ 18

Αυγ 18 Β’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ »

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Β’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού...
Read More

19

Σεπ 18

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «Έλεγχος & επανέλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με...
Read More

30

Αυγ 18

Β’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη β' φάση δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού,...
Read More

29

Αυγ 18

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «φίλτρων και διαλυμάτων αιμοδιήθισης αιμοκάθαρσης με συνοδό εξοπλισμό».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «φίλτρων...
Read More

6

Αυγ 18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΥΓΡΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υγρών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό...
Read More

9

Ιούλ 18

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «Υγρά αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού...
Read More
1 2 3 4