23

Φεβ 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ).Η...
Read More

7

Φεβ 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/02/2017...
Read More