25

Μάι 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας...
Read More

11

Μάι 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/ 2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι...
Read More

23

Φεβ 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ).Η...
Read More

7

Φεβ 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/02/2017...
Read More