Διακρίσεις για τα εργαστήρια της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Διακρίσεις για τα εργαστήρια της Αιματολογικής Κλινικής  του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο Ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:2015 στα (4) τεσσάρα εργαστήρια της Αιματολογικής κλινικής : 1. Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, 2. Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, 3. Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και 4. Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής.