Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας της χώρας μας και λαμβάνοντας υπόψη το νέο και εξελισσόμενο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα της εμφάνισης του κορόνα ιού (Covid-19), ανακοινώνει τη λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας & Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης, που θα παρέχεται από το άρτια καταρτισμένο και επιστημονικά έμπειρο προσωπικό του (Ψυχολόγοι) στους ενδιαφερόμενους Πολίτες-Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας.

Γραμμή τηλεφωνικής Ψυχολογικής Υποστήριξης για Παιδιά, Εφήβους και τους Γονείς ή Φροντιστές τους

Το Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του νοσοκομείου «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ανακοινώνει τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο.

Bεβαιώσεις παρακρατούμενου φόρου της οικονομικής χρήσης 2019

Από Δευτέρα 3/2/2020 οι βεβαιώσεις παρακρατούμενου φόρου της οικονομικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019 θα είναι διαθέσιμες προς παραλαβή από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας μας.
Παραλαβή είτε από εκπρόσωπο σας, είτε από εξουσιοδοτημένο courier.

Πιστοποίηση με διεθνές Πρότυπο ISO:9001:2015 του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 η Ετήσια Επιθεώρηση Β’ Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές Πρότυπο ISO:9001:2015 του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου από τον Φορέα Πιστοποίησης SWISS APPROVAL Technische Bewertung A.E.
Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ.“Γ.Παπανικολάου”, είναι το μοναδικό από τα Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας που ασχολείται με την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας τα οποία συμμορφώνονται με την Ελληνική Νομοθεσία και εξασφαλίζουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO.
Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των τμημάτων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο πλάνο πιστοποιήσεων ποιότητας του νοσοκομείου διενεργούνται από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή της σύστασης και λειτουργίας του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης οι διαδικασίες πιστοποίησης διενεργούνται εσωτερικά από το Τμήμα καθώς τα στελέχη του τμήματος διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση να διενεργήσουν συνολικά μελέτες πιστοποίησης χωρίς τη συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη.