Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου. (CPV: 90910000-9)

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου.  (CPV: 90910000-9)