ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΓΛ020/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Κοινοποιούμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, την υπ. αριθμ. 17404/13-11-2018 επιστολή του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί του κειμένου της υπ. αριθμ. ΓΛ020/2018 διακήρυξης με αντικείμενο την προμήθεια “Χειρουργικών Προβολέων” σχετικά με το α.  χρονικό διάστημα για την παροχή ανταλλακτικών και β. περιεχόμενο που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

 

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ MEDIZINE TECNHIK 284 KB