ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»
συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης
(Ενίσχυση της υπάρχουσας Δομής)»

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΣΟΧ: ΣΟΧ1/2021

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-02-2021 έως 19-02-2021

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΣΟΧ1-2021 ΨΤΨΙ46906Α-Κ9Α 563 KB