Βεβαιώσεις Παρακρατούμενου Φόρου για την οικονομική χρήση 2017

Ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι Βεβαιώσεις Παρακρατούμενου Φόρου για την οικονομική χρήση 2017.

Οι προμηθευτές δύνανται, Εφόσον το επιθυμούν, να παραλάβουν τη βεβαίωση τους, είτε με courier (με δική τους χρέωση), είτε με εκπρόσωπο τους από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου.