Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Σωληναρίων Kahn

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-08-2018 & ώρα 10 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

 

 

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ KAHN 194 KB