Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-08-2018 & ώρα 10 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

 

 

 

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 321 KB