Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμης αντλίας ειδικού τύπου , 29/2018

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-08-2018 & ώρα 10 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 29_2018 208 KB