Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Κυτίων αποστείρωσης 68/2019.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας  στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05/04/2019 & ώρα 12:00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΡΛ 2 403 KB